Gyventojų registras

Kur galima pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją? Ar galima tai atlikti internetu ?

Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas. Internetu deklaracijas galima pateikti per e-valdžios vartus www.epaslaugos.lt iš paslaugų gyventojams pasirinkus kategoriją „Seniūnijos, savivaldybės“ ir paslaugą „Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje“ arba Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos“. Asmenys, kurie išvyko iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir deklaracijos nepateikė prieš išvykstant, išvykimo deklaracijas gali pateikti internetu arba per Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas užsienyje.
Redaguota: 2016-04-01 07:43
Į viršų