Gyventojų registras

Po santuokos pakeičiau pavardę, bet asmens dokumento su nauja pavarde dar neturiu. Kreipiantis į įvairias įstaigas paaiškėjo, kad naujoji pavardė nėra pateikiama iš Gyventojų registro. Kada bus atnaujinti šie duomenys?

Asmens duomenys iš Gyventojų registro teikiami vadovaujantis duomenų teikimo sutartimis, kuriose dažniausiai  pavardės yra teikiamos tokios, kokios yra įrašytos galiojančiuose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, asmens tapatybės kortelėje, leidime gyventi), todėl turite turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame įrašyta naujoji pavardė.
Redaguota: 2016-01-05 10:54
Į viršų