Gyventojų registras

Kur galiu pateikti prašymą dėl Gyventojų registro duomenų tikslinimo?

Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įrodančius dokumentus.    
Prašymas gali būti pateikiamas:
 
Redaguota: 2019-08-09 13:24
Žymos:
Į viršų