Juridinių asmenų registras

Kas ir kokiu būdu gali gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenis ir dokumentų kopijas?

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai nustato, kad JADIS duomenys yra teikiami:

- juridinių asmenų dalyviams – fiziniams ir juridiniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje – turi teisę gauti visus duomenis apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, dalyvių sąrašus;
- juridiniams asmenims, pateikusiems savo dalyvių duomenis, – turi teisę gauti visus savo dalyvių duomenis ir jų sąrašus;
- valstybės institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę gauti visus juridinių asmenų dalyvių duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
- fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais;
- fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie nėra juridinio asmens dalyviai bei neturi įstatymų numatyto teisinio pagrindo gauti pilną JADIS informaciją apie juridinį asmenį, - turi teisę atlygintinai gauti identifikacinių duomenų apie juridinį asmenį išrašą.

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašuose pateikiamą informaciją ir jų pavyzdžius rasite nuorodoje.

JADIS išrašus ir dokumentų kopijas galima įsigyti:
Prašymas gauti JADIS išrašus ir (ar) dokumentus, kai jie užsakomi padalinyje: PDF / DOC.

JADIS išrašas parengiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atlyginimo už duomenų išrašo ar dalyvių sąrašo pateikimą sumokėjimo, išduoda išrašą ar dalyvių sąrašą.

Įkainius rasite nuorodoje.

Fizinis asmuo, kurio asmens duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 1 kartą per kalendorinius metus turi teisę neatlygintinai gauti apie jį turimus duomenis. Šiuos duomenis taip pat galima užsisakyti, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (jungtis reikia, kaip fiziniam asmeniui), pasirinkus neatlygintiną paslaugą Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis. Pažymėtina, kad užsakyti dokumentai Registrų centro klientų savitarnos svetainėje yra sugeneruojami iš karto ir saugomi tik tam tikrą laiką  - 10 dienų. Todėl neatlygintinai įgytas dokumentų kopijas rekomenduotina išsaugoti savo duomenų laikmenose. Atkreipiame dėmesį, kad neatlygintinai šie duomenys yra teikiami 1 kartą per metus.

Norint tapti registruotu vartotoju ir sudaryti sutartį dėl duomenų gavimo iš JADIS, reikia pateikti motyvuotą laisvos formos prašymą Registrų centro centrinei įmonei adresu: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius. Dėl sutarčių sudarymo taip pat galima kreiptis el. paštu: info@registrucentras.lt arba tel. (8 5) 268 8262. Pateiktas prašymas bus įvertintas Registrų centro specialistų.


Redaguota: 2017-11-17 15:56
Į viršų