Gyventojų registras

Kaip gauti pažymą, kad jauna šeima nėra susijusi artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perka būstą? Pažyma reikalinga norint gauti valstybės paramą jaunai šeimai perkant pirmąjį būstą regionuose.

Asmuo, norintis gauti pažymą apie artimos giminystės ryšius su asmeniu, iš kurio perka būstą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodytas pažymos gavimo teisinis pagrindas (įstatymas), duomenų naudojimo tikslas bei įvardintas asmuo, iš kurio perkamas būstas. Kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens, iš kurio perkamas būstas, rašytinį sutikimą tikrinti jo giminystės ryšį su pirkėju.
 
Jei būstą perka šeima, prašymus turi pateikti abu sutuoktiniai (išduodamos atskiros pažymos), o savininko (-ų) sutikimas gali būti vienas dviem asmenims.
 
Papildomą informaciją apie prašymo pateikimo tvarką pateikiame šioje nuorodoje.
 

Redaguota: 2019-08-09 13:57
Į viršų