Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ką reiškia kadastro duomenų byloje nurodytas pastato žymėjimas 1R2/p ir 2A5/b?

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 41.3 punkte nurodyta, kad braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.
Pastato pažymėjimas plane 1R2/p reiškia, kad pastatui suteiktas pirmas numeris sklype, tai religinės paskirties dviejų aukštų plytų mūro pastatas, 2A5/b – antras pastatas sklype, gyvenamasis penkių aukštų, gelžbetonio blokų namas.
Informuojame, kad Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 118 punkte nustatyta, kaip pagal sienų statybines medžiagas žymimi pastatai, o 5 priede nurodytas pastatų žymėjimas planuose pagal jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.
 
Redaguota: 2016-10-14 10:36
Į viršų