Hipotekos registras

Norėdami gauti  Hipotekos registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Hipotekos registrui duomenis gali teikti:
Hipotekos registro išrašai gali būti pateikti pagal:

  • hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą;
  • įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio (juridinio) asmens kodą;
  • hipotekos (įkeitimo) objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą, suteiktą atitinkamame turto registre.
Prašymas dėl hipotekos (įkeitimo) pabaigos (išregistravimo) pateikiamas notarui.
 
Prašymą dėl hipotekos (įkeitimo) pabaigos (išregistravimo) notarui gali pateikti kreditorius, skolininkas arba įkeisto daikto savininkas (ar jų įgalioti asmenys), kaip nustatyta Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje ir 4.224 straipsnio 3 dalyje.
 
Sutartinės hipotekos (įkeitimo) lakštų (nuorašų) patvirtintas kopijas galima gauti Registrų centrui pateikus prašymą, nurodžius teisėtą ir apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą  bei sumokėjus atlyginimą už duomenų teikimą. 
Hipotekos registro išrašuose pateikiami aktualūs duomenys apie galiojančias hipotekas (įkeitimus). Norėdami gauti Hipotekos registro archyvo duomenis apie išregistruotas hipotekas (įkeitimus), Registrų centrui turite pateikti prašymą dėl archyvinių registro duomenų gavimo.
 
Hipoteka (įkeitimas), vykdomasis įrašas įregistruojamas / išregistruojamas, duomenų pakeitimo veiksmai atliekami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų teikėjo  pranešimo gavimo.
Registro duomenys, registro informacija neatlygintinai:
 
  • teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
  • perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
  • teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Hipotekos registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.
Hipotekos registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 38 p. nustatyta, jog hipoteka registruojama, kai sumokamas nustatyto dydžio atlyginimas (raštinės rinkliava) už hipotekos įregistravimą. Nuostatai nenustato, kuri sandorio šalis turi sumokėti už hipotekos įregistravimą, todėl šiuo klausimu rekomenduotume kreiptis į notarą.
Hipotekos (įkeitimo) sandoriai Hipotekos registre registruojami nuo 1998 m. balandžio 1 d.
Fiziniai asmenys kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su  registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Hipotekos registre registruojami tik notarų, vykdančių veiklą Lietuvos Respublikoje, patvirtinti sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoriai.