Kiti klausimai

Informuojame, jog Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis (1,02 EUR) nurašomas iš skolininko sąskaitos dėl nurodymų teikėjo (antstolio (jo įgalioto asmens), Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros, Muitinės departamento) pateikto nurašymo nurodymo įvykdymo. Lėšos iš sąskaitos nurašomos automatiškai. Kokiai konkrečiai institucijai sistema pervedė nurašytas lėšas Jūs galite pamatyti savo kredito įstaigos (banko) sąskaitos išraše (tą pačią dieną kaip ir nurašytas PLAIS palaikymo mokestis).
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Vykdomosios bylos portalas www.antstoliai.lt skirtas gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu dalyvauti vykdymo procese.
Norint pakeisti registruotą Registrų centro duomenų bazės vartotoją reikėtų pateikti oficialų prašymą pakeisti vartotoją, pagal pateiktą sutartyje vartotojų sąrašą, nurodant užblokuojamų ir naujai sukuriamų vartotojų rekvizitus.
 
Tuo atveju, kai antstolis vykdymo proceso šalims siunčia elektroninėje erdvėje parengtus dokumentus elektroniniu paštu, atsižvelgiant į tai, kad dokumentų siuntimas elektroniniu paštu nesaugus, gavėjas automatiškai gauna tik dokumento nuorodą. Gavėjas, paspaudęs nuorodą, nukreipiamas į Vykdomosios bylos portalą  www.antstoliai.lt. Nurodytomis identifikavimo priemonėmis prie portalo prisijungęs asmuo gali peržiūrėti jam siunčiamus dokumentus.
Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir, kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.
Tokiu atveju reikalingas organizacijos oficialus raštas apie IP pasikeitimą, nurodant sutarties numerį.
 
Vykdomosios bylos informaciją gali peržiūrėti vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas bei jų įgalioti asmenys, prie portalo prisijungę nurodytomis autentifikavimo priemonėmis (su elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos, per Elektroninės valdžios vartų portalą).
 
Detalesnę informaciją apie elektroninio vykdomojo dokumento pateikimą antstoliui rasite portalo skiltyje „Apie sistemą“, paspaudę nuorodą  vaizdo instrukcijos.
 
Asmuo pageidaujantis suteikti teisę asmeniui  peržiūrėti bylos duomenis ir/ar dalyvauti bylos procese, atstovavimą/įgaliojimą patvirtinantį dokumentą gali pateikti antstoliui. Antstoliui vykdomojoje byloje (-ose) įvedus įgaliojimo/atstovavimo duomenis, įgaliotas asmuo galės prisijungti prie vykdomosios bylos portalo kaip įgaliotojo atstovas.
 
Vykdomosios bylos portale www.antstoliai.lt pildant prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įkelti galima tik adoc formato elektroninį vykdomąjį dokumentą.
 
Norėdami susigrąžinti piniginę įmoką, turite pateikti laisvos formos motyvuotą prašymą grąžinti pinigus. Prašyme būtinai nurodykite pinigų susigrąžinimo priežastį, pateikto prašymo (užsakymo, krepšelio) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymą galite pateikti tiesiogiai bet kuriame Registrų centro klientų patarnavimo padalinyje, paštu arba nuskenuotą prašymą galite siųsti el.