Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto registre šeimos turtu negyvenamosios paskirties patalpos įregistruoti negalima.
Jei užsakyme nurodoma, kad parengtus dokumentus pageidaujama gauti paštu, tuomet dokumentai išsiunčiami tuo adresu, kurį asmuo nurodė pateikdamas užsakymą.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žymą apie gyvenamųjų patalpų priskyrimą šeimos turtui  perkelti į kitą gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį daiktą, kartu su prašymu įregistruoti šią žymą, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi pateikti ir prašymą anksčiau įregistruotą žymą išregistruoti, motyvuojant, kad pasikeitė šeimos nuolatinė gyvenamoji vieta.
Prašymo padavimo tvarką rasite nuorodoje.
 
Registrų centro klientai, teikiantys prašymus ir atsiimantys parengtus dokumentus bet kuriame Registrų centro aptarnavimo padalinyje asmeniškai, aptarnaujami tik pateikę vieną iš šių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:
  • Asmens tapatybės kortelę;
  • Pasą;
  • Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  • Laikinąjį asmens pažymėjimą.
Taip, tokia galimybė yra.

Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintą (popierinį), anglų kalba parengtą Nekilnojamojo turto registro išrašą  galite užsisakyti asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu).