Gyventojų Registras

Kaip galiu neatlygintinai susipažinti su Lietuvos Respublikos gyventojų registre kaupiamais savo asmens duomenimis?

Vieną kartą per kalendorinius metus neatlygintinai susipažinti ar gauti dokumentą su Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) kaupiamais savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis galima vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 
- atvykus į Gyventojų registro departamentą ir pateikus vienkartinį prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- kreipiantis į Gyventojų registro departamentą raštu, pridėjus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- prisijungus per Registrų centro tapatybės patvirtinimo sistemą iPasas .
 
Pažymėtina, kad asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi Gyventojų registre, kartą per kalendorinius metus taip pat turi galimybę nemokamai gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi bei kokiems duomenų gavėjams buvo teikti per paskutinius vienerius metus.

 
Redaguota: 2017-10-23 09:51
Į viršų