Registrų centro klientų savitarna

Už kokias paslaugas negalima atsiskaityti savitarnoje įmokėtu avansu?

Avansu negalima atsiskaityti už Juridinio asmenų registro meniu punktuose "Vieši pranešimai", "Juridinio asmens prašymai", "Pranešimų teikimas", „JADIS – Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema“, „Jungtinės pažymos užsakymas“ esančias paslaugas:

 • viešosios įstaigos įregistravimas;
 • individualios įmonės įregistravimas;
 • pavadinimo laikinas įrašymas į Juridinių asmenų registrą;
 • uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas;
 • asociacijos įregistravimas;
 • akcininkų sąrašų priėmimas;
 • mažosios bendrijos įregistravimas;
 • labdaros ir paramos fondo įregistravimas;
 • informacijos apie bankroto bylos iškėlimą juridiniam asmeniui įrašymas;
 • duomenų apie licencijuojamas veiklas registravimas;
 • duomenų apie įmonės nuomos sutarties sudarymą registravimas;
 • duomenų apie juridinio asmens veiklos apribojimus registravimas;
 • duomenų apie socialinės įmonės statusą registravimas;
 • duomenų (informacijos) pakeitimų įregistravimas (įrašymas) Juridinių asmenų registre;
 • elektroniniu būdu pateiktų UAB įstatų, pakeistų tik dėl litų perskaičiavimo į eurus, įregistravimas;
 • viešo pranešimo (iki 1000 simbolių), gauto elektroniniu būdu, paskelbimas elektroniniame leidinyje;
 • viešųjų pranešimų užsakymo paslauga (metams);
 • pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją - juridinį asmenį su vadovu ar buhalteriu, išdavimas;
 • pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją  juridinį asmenį su vadovu ir buhalteriu, išdavimas;
 • pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją  fizinį asmenį, išdavimas.
Redaguota: 2017-09-13 09:28
Į viršų