Hipotekos registras

Kaip gauti Hipotekos registro duomenis?

Norėdami gauti Hipotekos registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
  • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • konkretus ir teisėtas duomenų naudojimo tikslas;
  • teisinis duomenų gavimo pagrindas;
  • prašomų pateikti duomenų apimtis ir duomenų apimties pagrindimas;
  • vienas iš šio registro duomenų paieškos kriterijų;
  • asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai (kai prašoma pateikti fizinio asmens duomenis);
  • pageidaujamas duomenų gavimo būdas;
  • dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas.
 
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ir elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.

Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Prašymo suteikti registro duomenis formą rasite čia.
Redaguota: 2016-06-30 08:54
Į viršų