Juridinių asmenų registras

Ar reikia individualiai įmonei, kuri neturi įregistruotų nuostatų, teikti kokias nors ataskaitas Registrų centrui?

Informuojame, kad Individualių įmonių įstatymas įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d. Pasikeitus  iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų individualių įmonių duomenims (nustatytiems Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje ir šio įstatymo 5 straipsnyje) individualių įmonių vadovai kartu su dokumentais, reikalingais pakeistiems duomenims įregistruoti, Juridinių asmenų registrui turi pateikti sudarytus individualios įmonės nuostatus, išskyrus atvejus, kai pateikiami su reorganizavimu ar likvidavimu susiję dokumentai.
Vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, įmonė sudaro finansinę atskaitomybę, jeigu tai numatyta jos nuostatuose. Metinės finansinės ataskaitos teikiamos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 
Redaguota: 2016-01-07 13:25
Į viršų