Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​i pateikiami Re​gistro tvarkyto​jui įregistruo​ti prokūrą?

Reikalavimus prokūrai bei jos nustatymui reglamentuoja Civilinio kodekso 2.176 - 2.185 straipsniai.
Juridinio asmens valdymo organui, juridinio asmens savininkui ar jo įgaliotam asmeniui juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka išdavus prokūrą, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą įregistruoti prokūrą - formas JAR-1 ir JAR-PRO.
2. Prokūrą.
Jeigu prokuristas - užsienio fizinis asmuo, turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami
transliteruoti.

Juridinio asmens prašymai dėl prokūros įregistravimo gali būti teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus dėl juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo. Dokumentų ir duomenų teikėjas privalo turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Už įregistravimą mokamas 2,9 EUR mokestis.

 

Redaguota: 2017-03-31 10:34
Į viršų