Juridinių asmenų registras

Kokie dokumentai pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą "reorganizuojamas" ar "dalyvaujantis reorganizavime"?

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:

1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą forma JAR-1 ir formą JAR-TST1.
2. Reorganizavimo sąlygas.
3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato Akcinių bendrovių įstatymas.
4. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
5. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą pateikti prašymą įregistruoti teisinį statusą reorganizuojamas arba dalyvaujantis reorganizavime galima, jeigu teikia juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo, kuris turi teisę teikti duomenis ir dokumentus elektroniniu būdu. 
Vadovas arba įgaliotas asmuo, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, turės pasirinkti keičiamus duomenis - Teisinio statuso įregistravimas. Pasirinkus statusą reorganizuojamas arba dalyvaujantis reorganizavime reikės pažymėti reorganizavimo būdą.
Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, atlikus išvardytas procedūras ir spustelėjus Tęsti, savitarnos sistema sugeneruos prašymą keisti duomenis (JAR-1-E), kurį reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Svarbu pažymėti, kad prie prašymo būtina pridėti  reorganizavimo sąlygas, taip pat  reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato Akcinių bendrovių įstatymas. Įkeliami dokumentai turi būti išsaugoti PDF formatu.
Juridinių asmenų registro tvarkytojui įregistravus teisinį statusą,  prašymo būsena bus pakeista į Įvykdytas. Apie pasikeitusią prašymo būseną duomenų bei dokumentų teikėjas elektroniniu paštu gaus žinutę.
Už įregistravimą mokamas 21,14 Eur atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovas turi pranešti bendrovės akcininkams  apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos. Kiekvienos reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovas apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus bendrovėje turi informuoti kitų reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių vadovus, kad šie apie tai galėtų pranešti tų bendrovių akcininkams.

Redaguota: 2019-11-27 15:22
Į viršų