Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui įregistr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "bankrutavęs"?

Administratorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) pripažinti juridinį asmenį bankrutavusiu ir likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo ar kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, priėmimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą forma JAR-1 ir formą JAR-TST1.
2. Įsiteisėjusią teismo nutartį (sprendimą) ar kreditorių susirinkimo sprendimą. Teikiami dokumentų originalai arba nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai.
3. Asmens, teikiančio dokumentus ir duomenis, tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą mokamas 21,14 Eur atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
 

Redaguota: 2019-08-13 11:03
Į viršų