Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui registr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "pertvarkomas"?

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą  Pertvarkomas (formos JAR-1 ir  JAR-TST1).
2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.
3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomentus teikia ne vadovas, Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Už įregistravimą mokamas 21,14 Eur atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo turi būti pateikta Registro tvarkytojui.

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo prašymą įregistruoti teisinį statusą Pertvarkomas gali pateikti ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą
Duomenų ir dokumentų teikėjas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, turės pasirinkti keičiamus duomenis - Teisinio statuso įregistravimas. Pasirinkus teisinį statusą Pertvarkomas reikės nurodyti, kas priėmė sprendimą pertvarkyti (institucija, juridinio asmens organas, dalyvis) bei sprendimo priėmimo datą. Svarbu pažymėti, kad prie prašymo būtina pridėti  PDF formatu sugeneruotą dokumentą, patvirtinantį sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį.
Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, savitarnos sistema sugeneruos prašymą keisti duomenis (JAR-1-E), kurį reikės pasirašyti elektroniniu parašu.  Dokumentams pasirašyti reikia spustelti šalia nepasirašyto dokumento esančią aktyvią nuorodą Rodyti.  Juridinių asmenų registro tvarkytojui peržiūrėjus ir patvirtinus pateiktus duomenis ir dokumentus, prašymo būsena bus pakeista į Įvykdytas ir duomenų bei dokumentų teikėjas elektroniniu paštu gaus tai patvirtinančią žinutę.

Prašymas įregistruoti po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens dokumentus ir duomenis teikiamas tik popieriniu būdu su notaro tvirtinamuoju įrašu.
 

Redaguota: 2019-10-10 08:04
Į viršų