Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui registr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "Restruktūrizuojamas"?

Restruktūrizavimo procedūros vykdomos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka. Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo įmonė įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą. Teisinis statusas Restruktūrizuojamas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą forma JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 arba JAR-LK2.
2. Įsiteisėjusią teismo nutartį ar sprendimą.
3. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu vadovas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą mokamas 21,14 Eur atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

 

Redaguota: 2019-10-10 09:37
Į viršų