Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui išregistr​uoti reorganizuotą juridi​nį asmenį?

Po reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikiaprašymą išregistruoti juridinį asmenį forma JAR-4.

 

Redaguota: 2015-05-07 13:59
Į viršų