Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui išregistruoti užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę?

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę forma JAR-4;
2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;
4. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra, archyvo išduotą pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti.
Filialas ar atstovybė išregistruojami, Registro tvarkytojui gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą forma JAR-PBA apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.

 

Redaguota: 2019-08-13 11:02
Į viršų