Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas

Ar galima sustabdyti arba užblokuoti el. parašą?

Praradus ar pametus el. parašo laikmeną arba atskleidus PIN kodą, jo galiojimą sustabdyti galima paskambinus telefonu (85) 2688 388.
El. parašo sertifikatų galiojimas sustabdomas 1 (vienam) mėnesiui, klientui telefonu identifikavus save kaip sertifikatų savininką. El. parašas gali būti vėl aktyvuojamas tik klientui atvykus su el. parašo laikmena ir asmens tapatybės dokumentu į bet kurį Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį per 1 (vieną) mėnesį nuo el. parašo  galiojimo sustabdymo. Pasibaigus šiam terminui ir klientui neatvykus į Registrų centrą, el. parašo sertifikatų galiojimas nutraukiamas.

Jei naudojatės el. parašu telefone, dėl jo sustabdymo kreipkitės į savo operatorių.
 
Redaguota: 2018-01-16 11:48
Į viršų