Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka keičiama juridinio asmens buveinė? Ar yra galimybė juridinio asmens buveinės adresą pakeisti elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną?

Pasikeitus buveinei, kai buveinės adresas nenurodytas juridinio asmens steigimo dokumente (įstatuose, nuostatuose), Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiama:
1. Prašymas įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
2. Juridinio asmens organo sprendimas dėl buveinės pakeitimo.
3. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 
Teikiant prašymą pakeisti juridinio asmens buveinę elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, dokumentų ir duomenų teikėjas (vadovas, kitas įstatymuose nustatytas asmuo arba juridinio asmens vardu veikiančio valdymo organo įgaliotas asmuo), kvalifikuotu elektroniniu parašu turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, horizontaliame meniu pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje esančiame vertikaliame meniu  paspausti nuorodas: Juridinio asmens prašymaiPrašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, Juridinio asmens buveinė. Atsivėrus sistemos langui, skiltyje PRAŠYMO OBJEKTAS, reikės atlikti buveinės adreso paiešką pagal adresą, unikalų numerį arba savininką (jei buveinės patalpos yra nuosavas nekilnojamas turtas). Skiltyje BUVEINĖS PATALPŲ SAVININKAI reikės įrašyti visus esamus patalpų savininkus.
Išsaugojus duomenis ir informaciją, reikia spausti nuorodą Tęsti ir sistema sugeneruos prašymą JAR-1-E, kurią  duomenų teikėjui reikės pasirašyti elektroniniu parašu. Dokumentams pasirašyti reikia spustelti šalia nepasirašyto dokumento esančią aktyvią nuorodą Rodyti. Svarbu pažymėti, kad keičiant buveinę elektroniniu būdu, prieš pasirašant prašymą pakeisti duomenis (JAR-1-E), būtina įkelti PDF formatu išsaugotą juridinio asmens organo sprendimą keisti duomenis. Vartotojo vadovą, kaip elektroniniu parašu pasirašyti ir įkelti dokumentą (sprendimą/protokolą), rasite šioje nuorodoje.
Pasirašius prašymo formą JAR-1-E, paslaugą reikia įdėti į krepšelį ir atlikti tiesioginį apmokėjimą  savitarnos svetainėje per elektroninę bankininkystę. Apmokėjus krepšelį, prašymas keisti duomenis ir dokumentus pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, o prašymo būsena taps Vykdomas.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu patalpos buveinei registruoti nėra juridinio asmens nuosavybė, sistema sugeneruos Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, kurį elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai. Išsamią informaciją, kaip elektroniniu parašu pasirašyti Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, galima rasti Vartotojo vadove.

Už  buveinės adreso pakeitimo įregistravimą mokamas 2,9 Eur atlyginimas.
Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Kai buveinės adresas yra nurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui, kartu turi būti keičiamas steigimo dokumentas (naujame steigimo dokumente buveinės adresas neįrašomas). Steigimo dokumento keitimo tvarką rasite nuorodoje.

Redaguota: 2019-08-13 12:10
Į viršų