Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka pateikiami prašymai dėl Juridinių asmenų registro išrašo išdavimo? Kokie duomenys nurodomi atskirų tipų Juridinių asmenų registro išrašuose?

Juridinių asmenų registro nuostatai nustato, kad Registro duomenys, informacija ir dokumentai yra vieši ir juos gali užsisakyti bet kuris asmuo. 
Juridinių asmenų registro išrašuose pateikiami duomenys nurodyti Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklėse.  Gali būti parengiami trumpasis, pagrindinių duomenų, išplėstinis, išplėstinis su istorija išrašai, taip pat elektroninis sertifikuotas išrašas - prieigos raktas (kodas) ESI. Juridinių asmenų registro išrašų pavyzdžius rasite pagal nuorodą.
Juridinių asmenų registro duomenys yra teikiami atlygintinai, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Jeigu prašymas teikiamas juridinio asmens vardu, jį turi pasirašyti juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymą teikia įgaliotinis, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas.
Juridinių asmenų registro išrašai yra rengiami valstybine kalba, išskyrus Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, kurį galima užsisakyti anglų kalba.
Juridinių asmenų registro išrašus galima užsisakyti pateikiant prašymą tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose arba paštu, taip pat nuotoliniu būdu, pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema. Prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos, reikia horizontaliajame meniu pasirinkti Juridinių asmenų registras, vertikaliajame meniu - JAR išrašų užsakymas. Toliau reikia užpildyti privalomus laukus ir pasirinkti išrašo tipą. Užsakant  Pagrindinių duomenų išrašą, galima pasirinkti ir kalbą. Užpildžius reikiamus laukus ir apmokėjus krepšelį per elektroninę bankininkystę, reikia pateikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Parengtą išrašą atsiimti reikės užsakyme nurodytame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba jis bus išsiųstas paštu užsakovo nurodytu adresu.
Užsakytas išrašas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atlyginimo už išrašo parengimą sumokėjimo. Jeigu juridinis asmuo yra pateikęs prašymą dėl duomenų ar dokumentų keitimo, išrašas nerengiamas, kol šie duomenys neįregistruojami Juridinių asmenų registre.
Elektroninę Juridinių asmenų registro išrašo kopiją galima užsisakyti internetu, pasinaudojus Registrų centro klientų elektroninės savitarnos sistema. Elektroninė išrašo kopija yra parengiama netrukus po apmokėjimo, ją galima išsisaugoti kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti, tačiau ji nėra oficialus dokumentas, teiktinas tretiesiems asmenims.
Atlyginimo už Juridinių asmenų registro išrašų parengimą dydžius galima rasti  Registrų centro interneto puslapyje, spustelėjus nuorodą. Registro išrašo galiojimo terminas nenustatomas, išraše nurodoma tiksli jo atspausdinimo data. 

 
Redaguota: 2019-08-23 09:28
Į viršų