Juridinių asmenų registras

Kokį asmenį reikia nurodyti pildant rinkinį pirmame lape grafoje "Pasirašančio asmens duomenys", kai finansines ataskaitas pasirašo įgaliotas asmuo?

Jeigu finansinę atskaitomybę pasirašė įgaliotas asmuo, reikia pildyti šio asmens duomenis.
Redaguota: 2013-10-31 13:51
Į viršų