Juridinių asmenų registras

Kaip surasti ir atsispausdinti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), jeigu juridinis asmuo įsteigtas ar jo steigimo dokumentas pakeistas elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą?

Tuo atveju, kai juridinis asmuo buvo įsteigtas elektroniniu būdu ar per savitarnos sistemą buvo pakeistas jo steigimo dokumentas (steigimo dokumentu vadinami įstatai, nuostatai, statutas), Registrų centro savitarnos sistemoje išsaugotus steigimo dokumentus ir kitus dokumentus gali parsisiųsti ir atsispausdinti asmuo, pateikęs prašymą įregistruoti juridinį asmenį (steigėjas, prisijungęs kaip fizinis asmuo), vadovas ar kitas turintis teisę teikti duomenis ir pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu asmuo (pavyzdžiui, mažosios bendrijos atstovas arba vienintelis narys, kai valdymo organas yra narių susirinkimas). 
Nurodytas asmuo, kvalifikuotu elektroniniu parašu prisijungęs prie savitarnos sistemos, horizontaliame meniu turi pasirinkti Juridinių asmenų registras,  o vertikaliame meniu - Juridinio asmens prašymai, Juridinio asmens registravimo prašymo peržiūra. Atsivėrusiame lauke matysite visus juridinio asmens steigimo metu pateiktus dokumentus (steigimo sutartį, įstatus ir kt.).  Spustelėjus aktyvią nuorodą Parsisiųsti atidaromas reikiamas dokumentas, kurį galima neatlygintinai atsispausdinti. Atspausdintas dokumentas nebus patvirtintas žyma Kopija tikra.

Jeigu per savitarnos sistemą buvo pakeistas juridinio asmens steigimo dokumentas, prisijungus prie savitarnos sistemos, horizontaliame meniu reikia pasirinkti Juridinių asmenų registras,  o vertikaliame meniu - Juridinio asmens prašymai, Prašymų keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus sąrašas. Suradus pateiktą prašymą keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, reikia spustelti šalia prašymo esantį laukelį Peržiūrėti ir surasti juridinio asmens steigimo dokumentus. Spustelėjus aktyvią nuorodą Parsisiųsti atidaromas reikiamas dokumentas, kurį galima atsispausdinti. Atspausdintas dokumentas nebus patvirtintas žyma Kopija tikra.

Juridinių asmenų registro tvarkytojo patvirtintas su žyma Kopija tikra steigimo ir kitų dokumentų kopijas galima gauti  pateikus prašymą  bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.  Registro dokumentų kopijos, duomenys ir informacija yra teikiami atlygintinai. Atlyginimas už dokumento kopijos vieno lapo pateikimą elektronine forma per Registrų centro klientų savitarnos sistemą – 0,87 Eur.  Atlyginimas už vieno lapo kopijos (popieriuje) parengimą – 1,45 Eur. Atlyginimo dydžius už dokumentų kopijų išdavimą rasite Registrų centro interneto tinklalapyje pagal nuorodą.
Norėdami patikrinti, kokius dokumentus Juridinių asmenų registrui yra pateikęs Jus dominantis juridinis asmuo, galite pasinaudoti paslauga Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre. Spustelėjus šią nuorodą ir atsiradusiame paieškos laukelyje įvedus juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą, paieškos sistema suras juridinį asmenį, tuomet paspaudus lentelėje esančią raudonos spalvos ikoną "D", bus matomos elektroninės dokumentų kopijos, kurias galima užsisakyti – spustelėjus ties pasirinktais dokumentais ir įdėjus juos į pirkinių krepšelį. Tokio dokumento kopija bus  be žymos Kopija tikra. 

 
 

 


Redaguota: 2019-09-04 08:11
Į viršų