Juridinių asmenų registras

Kas pasirašo pakeistus biudžetinės įstaigos nuostatus?

Nuostatus pasirašo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
Redaguota: 2013-10-31 11:07
Į viršų