Juridinių asmenų registras

Kas pasirašo pakeistus biudžetinės įstaigos nuostatus? Kaip jie pateikiami Juridinių asmenų registrui?

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 6 p.  -  Įgalioti biudžetinių įstaigų, kurių steigimo dokumentus ar jų pakeitimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovus pasirašyti šių biudžetinių įstaigų steigimo dokumentus (pakeistus steigimo dokumentus) pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 67 punkto reikalavimus.
 
Pasikeitus biudžetinės įstaigos nuostatams, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą įregistruoti pakeitimus (teikiama forma JAR-1);
2. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą ar nuorodą į jį;
3. visą pakeistą nuostatų tekstą.

 
Redaguota: 2019-12-06 15:25
Į viršų