Juridinių asmenų registras

Ar gali būti registruojama kiekybinio atstovavimo taisyklė - juridinio asmens vardu veikia vadovas kartu su valdybos pirmininku?

Kiekybinio atstovavimo taisyklė nustatoma juridinio asmens steigimo dokumentuose. Atstovavimo taisyklėje gali būti nurodyta, kad juridinio asmens vardu veikia vadovas kartu su valdybos nariu. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.86 straipsniu, visi valdymo organo nariai turi vienodas teises ir pareigas, todėl atstovavimo taisyklėje negali būti nustatyta, kad juridinio asmens vardu išskirtinai veikia valdybos pirmininkas.
Redaguota: 2015-05-06 14:53
Į viršų