Juridinių asmenų registras

Ką Juridinių asmenų registro išraše reiškia įrašas : Versija 4 (2011-04-12)?

Juridinių asmenų registre versija reiškia, kad tą dieną Juridinių asmenų registro duomenų bazėje buvo pakeisti kokie nors duomenys ir (arba) informacija. Tai gali apimti tiek naujų duomenų, informacijos ir dokumentų registravimą, tiek duomenų keitimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva (pvz., taisant pastebėtą klaidą).
Redaguota: 2014-05-07 09:01
Į viršų