Juridinių asmenų registras

Ar reikia pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu steigiamas juridinio asmens filialas užsienio valstybėje?

Dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi pateikti pranešimą forma JAR-PFU apie juridinio asmens filialo ar atstovybės įregistravimą užsienio valstybėje.
Prie formos pridedamas registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašo ar kito dokumento, patvirtinančio, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas, kopija. Registro dokumentų kopijos pateikiamos su vertimu į lietuvių kalbą bei legalizuotos, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu. Nuo legalizavimo ir patvirtinimo Apostille atleistos šalys:  Estija, Latvija, Moldova, Rusija, Ukraina. 
 
Redaguota: 2019-08-09 13:48
Į viršų