Juridinių asmenų registras

Ar advokato atstovavimo sutartis yra tinkamas dokumentas teikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl juridinio asmens duomenų keitimo?

Juridinio asmens vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui  teikti duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Teikiant   dokumentus  per atstovą, kartu su kitais dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. Advokato atstovavimo sutartis yra tinkamas dokumentas.
Redaguota: 2013-10-31 10:27
Į viršų