Juridinių asmenų registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kad būtų pakeisti kontaktiniai duomenys, įrašyti į duomenų bazę? Ar gali būti išregistruoti buvusio vadovo ar kito asmens kontaktiniai duomenys?

Kontaktiniai duomenys įrašomi iš formos KD-1, kurią Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tokiu pačiu būdu taisomi ir klaidingai į duomenų bazę įrašyti kontaktiniai duomenys.
Prašymą pakeisti kontaktinius juridinio asmens duomenis taip pat galima pateikti elektroniniu būdu. Prašymą  gali teikti juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo, kvalifikuotu elektroniniu parašu prisijungę prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Prisijungus prie Klientų savitarnos sistemos, reikės pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje spustelėti laukelius: Juridinių asmenų registras, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, Kontaktiniai duomenys. Atsivėrusiuose duomenų laukuose reikės įrašyti naujus ar keičiamus kontaktinius duomenis.
Už kontaktinių duomenų pakeitimą yra nustatytas 2,9 Eur atlyginimas.

Jeigu kontaktiniai duomenys lieka nepakeisti, pakeitus juridinio asmens vadovą, buvęs vadovas ar kitas asmuo, kurio kontaktiniai duomenys liko įregistruoti, gali raštu kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją, kad neteisinga informacija būtų išbraukta iš Registro. 
 
Redaguota: 2019-08-27 08:44
Į viršų