Juridinių asmenų registras

Kokiu būdu galėčiau sužinoti juridinio asmens kodą ir buveinės adresą, ar ši informacija yra mokama?

Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais duomenis ir informaciją apie juridinį asmenį, filialą ar atstovybę Registro tvarkytojo interneto svetainėje www.registrucentras.lt turi teisę neatlygintinai patikrinti bet kuris suinteresuotas asmuo, kuriam prieigos turėtojas yra sudaręs galimybę pasinaudoti juridinio asmens, filialo ar atstovybės prieigos raktu.
Redaguota: 2016-01-07 10:38
Į viršų