Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka galima pateikti prašymą norint sužinoti juridinių asmenų, kurie registruoti asmens nuosavybės teise turimose patalpose, sąrašą?

Patalpų savininkas gali pateikti Registrų centrui laisvos formos prašymą išduoti duomenis apie juridinius asmenis, kurių buveinės adresas yra įregistruotas savininkui priklausančiose patalpose. Prašymą galima siųsti paštu arba pateikti tiesiogiai atvykus į Registrų centrą adresu: Vinco Kudirkos g. 18 - 3, 03105 Vilnius.  Juridinių asmenų registro duomenų teikimas yra mokama paslauga: kiekvieno pagal nustatytą kriterijų atrinkto juridinio asmens vieno duomens kaina - 0,37 EUR (kiekvieno juridinio asmens minimalus duomenų skaičius - du: pavadinimas ir kodas).

Redaguota: 2015-05-06 15:58
Į viršų