Juridinių asmenų registras

Ar Juridinių asmenų registrui reikia pranešti apie nutraukiamą juridinio asmens filialo, įregistruoto užsienio valstybėje, veiklą? Kokius dokumentus reikia pateikti?

Nutraukus juridinio asmens filialo ar atstovybės užsienio valstybėje veiklą, juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui laisvos formos pranešimą.
 
Redaguota: 2016-01-07 11:13
Į viršų