Juridinių asmenų registras

Ar Juridinių asmenų registro tvarkytojas, prieš surašydamas administracinių teisės pažeidimų protokolą, išsiunčia įmonei pranešimą apie galimą tokio protokolo surašymą?

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnyje numatyta atsakomybė už dokumentų, duomenų ir kitos teiktinos informacijos bei finansinių ataskaitų nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka. Už dokumentų ir duomenų teikimą atsakingas juridinio asmens vadovas. Prieš surašydamas administracinių teisės pažeidimų protokolą, Juridinių asmenų registro tvarkytojas vadovo gyvenamosios vietos ir juridinio asmens buveinės adresais išsiunčia kvietimą, kuriame nurodo pažeidimus ir teisinį pagrindą, kuriuo gali būti surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas.
 
Redaguota: 2015-05-07 08:18
Į viršų