Juridinių asmenų registras

Kokius dokumentus privaloma pateikti Registro tvarkytojui įregistruoti teisinį statusą "dalyvaujantis atskyrime"?

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą registruoti teisinį statusą - formas JAR-1 ir JAR-TST1.
2. Atskyrimo sąlygas.
3. Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitą.
4. Valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokios ataskaitos pateikimą numato įstatymai.
5. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
6. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą sumokamas 26,65 Eur atlyginimas.
Jeigu nuo atskyrimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl atskyrimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.
Prašymą įregistruoti teisinį statusą (išskyrus "bankrutuojantis" ir "bankrutavęs") dokumentų ir duomenų teikėjas gali pateikti ir elektroniniu būdu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkus: Juridinio asmens prašymaiPrašymas keisti juridinio asmens duomenis, pasirinkti - Teisinio statuso įregistravimas.
Redaguota: 2016-04-07 08:56
Į viršų