Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka išduodamas elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI) naujai įregistruotam juridiniam asmeniui? Kokia paslaugos kaina?

Naujai įregistruotam juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei ESI išduodamas neatlygintinai be atskiro prašymo.
Elektroninis sertifikuotas Juridinių asmenų registro išrašas (ESI) yra oficialus dokumentas, kuris galioja tik elektroninėje erdvėje. Kaip reglamentuoja Civilinio kodekso 4.262 straipsnis, į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais. ESI peržiūros sistema suteikia galimybę, nurodžius suteiktą prieigos raktą (kodą), neatlygintinai pasitikrinti juridinio asmens aktualius duomenis ir informaciją. Tretieji asmenys (valstybės institucijos, bankai ir kt.), gavę iš juridinio asmens prieigos raktą, neturi reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas turi tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas.

ESI galioja iki duomenų ar informacijos pakeitimo Juridinių asmenų registre. Naujas ESI (prieigos kodas) išduodamas atlygintinai, pateikus nustatytos formos prašymą. Atlyginimas už ESI parengimą 6,37 Eur.
  

Redaguota: 2016-06-20 14:54
Į viršų