Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ką reiškia kadastro duomenų byloje nurodytas pastato žymėjimas 1R2/p ir 2A5/b?

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 41.3. punkte nurodyta, kad braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.
 
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 123 punkte nustatyta, kaip pastatai yra žymimi pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, o 124 punkte –  pagal sienų laikančiąsias konstrukcijas sudarančius statybos produktus.

Pastato pažymėjimas plane 1R2/p reiškia, kad pastatui suteiktas pirmas numeris sklype, tai religinės paskirties dviejų aukštų plytų mūro pastatas, 2A5/b – antras pastatas sklype, gyvenamasis penkių aukštų, gelžbetonio blokų namas.
 
 
Redaguota: 2018-09-21 14:15
Į viršų