Naudojimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

info.registrucentras.lt yra interaktyvaus konsultavimo paslaugos (toliau - Paslauga) interneto svetainė, kurioje vartotojai konsultuojami bendrais valstybės įmonės Registrų centro teikiamų paslaugų klausimais.
 
Paslauga siekiama pagerinti Registrų centro paslaugų kokybę ir užtikrinti Registrų centro paslaugų vartotojams naudingos informacijos prieinamumą.
 
Paslaugos vartotojai raginami susipažinti su šiomis taisyklėmis.
 
Naudojimasis Paslauga traktuojamas kaip konkliudentiniai veiksmai, kuriais išreiškiama asmens valia gauti Paslaugą šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
 
Paslaugos gavėjams suteiktų konsultacijų turinys yra viešas ir prieinamas pakartotiniam nadojimui, išskyrus atvejus, kai tokio turinio paviešinimas gali atskleisti neskelbtinus asmens duomenis ir/arba pažeisti sandorio slaptumą.
 
Į darbo dienomis Paslaugos interneto svetainėje užduotus klausimus paprastai atsakoma per 24 val., o į užduotus savaitgaliais ir švenčių dienomis - per artimiausias 2 darbo dienas.
 

Konsultacijų turinys

Bendro pobūdžio konsultacijos ir informacija teikiamos šiomis temomis:
 • Registrų centro organizacinė struktūra, klientų aptarnavimo padaliniai, jų darbo laikas;

 • Registrų centro tvarkomų registrų - Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Gyventojų registro, Hipotekos registro, Turto arešto aktų registro, Įgaliojimų registro, Sutarčių registro, Testamentų registro, Vedybų sutarčių registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro - teikiamos paslaugos, jų kaina, paslaugų suteikimo sąlygos bei terminai;

 • individualus ir masinis nekilnojamojo turto vertinimas bei klausimai, susiję su Registrų centro nustatytomis mokestinėmis apmokestinamo nekilnojamojo turto vertėmis;

 • Registrų centro ir partnerių platinami kvalifikuoti elektroninio parašo sertifikatai, jų suteikimo sąlygos, kompiuterinės įrangos parengimas darbui su elektroniniu parašu, kitos elektroninio parašo technologija grindžiamos paslaugos;

 • Registrų centro klientų savitarnos sistema ir naudojimasis kitomis Registrų centro teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
   

Apribojimai

info.registrucentras.lt teikiamoms konsultacijoms taikomi šie apribojimai:
 • Paslaugos gavėjams neteikiamos teisinės ar veiklos konsultacijos, Paslaugos tiekėjas neatlieka teisės aktų išaiškinimo ir interpretavimo;

 • Paslaugos tiekėjas neatlieka išankstinio dokumentų ar situacijos vertinimo, o jei be to neįmanoma suteikti konsultacijos, nukreipia Paslaugos gavėją pas kompetentingą specialistą ar/ir į artimiausią Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį;

 • info.registrucentras.lt nepriima užsakymų Registrų centro teikiamoms paslaugoms ir darbams atlikti;

 • info.registrucentras.lt neteikia registrų išrašų, pažymų ir duomenų, kurie sudaro Registrų centro teikiamų viešųjų bei komercinių paslaugų turinį;

 • info.registrucentras.lt teikiamos konsultacijos nėra oficialiai įformintas dokumentas ir negali būti laikomos oficialia Registrų centro pozicija teisiniuose ginčuose.
   

Informacijos šaltiniai ir pakartotinis informacijos naudojimas

Konsultacijas teikiamos remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei Registrų centro norminiais dokumentais.
 
Viešai publikuojamas konsultacijų turinys nėra saugomas, todėl gali būti be apribojimų atkurtas, cituojamas ir perduodamas tretiesiems asmenims.
 
Cituojant info.registrucentras.lt konsultacijų turinį maloniai prašome nurodyti pirminį informacijos šaltinį - Registrų centrą.