Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Reikalinga pažyma apie mano turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą. Kaip ir kur galėčiau ją užsisakyti?

Nekilnojamojo turto registro duomenys apie visą asmens nekilnojamąjį turtą, teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims.

Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą savininką galite užsisakyti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką. Kartu pagal šį užsakymą gausite tiek registro išrašų, kiek nurodytas asmuo turi nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, arba kiek nurodysite užsakyme.
Prašymuose pateikti Registro duomenis turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir pasižadėjimas tų duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims.

Atsiimdami registro išrašą privalote pateikti:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą –  pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje arba laikinąjį asmens pažymėjimą. Įgalioti ar kiti asmenys užsakytus dokumentus galės atsiimti tik užsakyme nurodytame Registrų centro filiale ar skyriuje, pateikdami asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, bei teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ar kitą dokumentą (pvz., santuokos liudijimą; mirties liudijimą ir pan.).
  • kvitą (pavedimą), patvirtinantį, jog sumokėtas atlyginimas už registro išrašą.

Išrašų  ir kitų Registrų centro išduodamų dokumentų įkainius bei darbų atlikimo terminus rasite mūsų tinklalapyje pagal nuorodą.
Naujos kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

 

Redaguota: 2020-09-28 13:49
Į viršų