Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kokia tvarka išduodami įgaliojimai teikti duomenis bei pasirašyti dokumentus Juridinių asmenų registrui (JAR), Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS), taip pat JADIS Naudos gavėjų posistemiui?

Įgaliojimai  teikti duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui (JAR) ir pasirašyti dokumentus, taip pat teikti duomenis ir dokumentus į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) išduodami nuorodoje nurodyta tvarka. Nuorodoje rasite ir įgaliojimų formas.

Norėdamas suteikti įgaliojimą elektroniniu būdu vadovas, prisijungęs kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo pagalba  prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, turi horizontaliajame meniu pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir spustelti šias kairėje pusėje pateiktas nuorodas: Įgaliojimai, Naujas įgaliojimas.
Įgaliojimas sugeneruojamas ir suteikiamas, sistemos nurodytuose duomenų laukuose įrašius reikiamus duomenis, spustelėjus Tęsti, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašius teikiamą įgaliojimą bei spustelėjus nuorodą Suteikti įgaliojimą. Atlikus nurodytus veiksmus, savitarnos sistemoje iš karto gausite pranešimą - Įgaliojimas suteiktas. Pamiršus spustelti nuorodą Suteikti įgaliojimą, įgaliojimas yra nesuteikiamas, duomenys sistemoje nesaugomi ir juos reikia teikti iš naujo. Elektroniniu būdu įgaliojimas suteikiamas neatlygintinai.

Teikiant popierinį įgaliojimą tiesiogiai (iš anksto registruotis vizitui galite čia)  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, jis turi būti surašytas nuorodose pateiktose formose užpildant visus privalomus laukus. Teikti duomenis į JADIS turi būti suteikiamas atskiras įgaliojimas (nors duomenis teikia tas pats asmuo ir Juridinių asmenų registrui),  t. y. asmuo, kuriam išduotas įgaliojimas teikti duomenis bei dokumentus ir (arba) finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui, be atskiro įgaliojimo negali to paties įgaliojimo pagrindu teikti duomenų į JADIS. Siunčiant dokumentą paštu, pridedama vadovo asmens dokumento kopija.
Už įgaliojimo įregistravimą mokamas 7,26 euro atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.  Atšaukti įgaliojimą elektroniniu būdu pasirašyti, teikti Juridinių asmenų registrui dokumentus gali vadovas, elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro  klientų savitarnos sistemos, pasirinkęs nuorodas: Juridinių asmenų registrasĮgaliojimų sąrašas bei spustelėjęs šalia norimo atšaukti įgaliojimo esančią nuorodą Panaikinti. Savitarnos sistema iš karto sugeneruoja Įgaliojimo atšaukimo dokumentą, kurį dokumentų ir duomenų teikėjas turi pasirašyti elektroniniu parašu, spustelėti nuorodą Panaikinti įgaliojimą ir įgaliojimas bus atšauktas. 
Įgaliojimai nepratęsiami - reikia išduoti naują įgaliojimą.

Informuojame, kad teisę naudotis Registrų centro ir kitų institucijų elektroninėmis paslaugomiis taip pat gali asmenys, kuriems suteikta tokia teisė ir jų duomenys įregistruoti Juridinių asmenų registre. 
Šiuo atveju Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (iš anksto registruotis galima čia) arba paštu pateikiama:
  1. Forma JAR-1, pasirašyta vadovo ar kitų turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu asmenų;
  2. Forma JAR-EP (gali būti pasirenkama kaip alternatyva įgaliojimo suteikimui), kurioje nurodyti duomenys apie asmenį, kuriam valdymo organas suteikė teisę juridinio asmens vardu naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis (šis asmuo galės jungtis ne tik prie Registrų centro savitarnos sistemos, bet ir prie kitų viešųjų sistemų). Jeigu pasirenkama, kad bendrijai atstovaus asmuo įregistruotas pagal šią formą, atskiro įgaliojimo nereikia;
  3. Dokumentas, patvirtinantis, kad  valdymo organas suteikė asmeniui tokią teisę.
Redaguota: 2022-03-08 15:48
Į viršų