Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokie duomenys apie naudos gavėjus Registrų centro sistemose yra kaupiami? Ar šie duomenys yra įkeliami į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai?

Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS)  yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų  tiesioginius savininkus. Šie duomenys iš JADIS yra perkeliami į sistemos naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Duomenų apie kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginius savininkus - naudos gavėjus Registrų centras nekaupia.
Registrų centro kituose registruose bei informacinėse sistemose taip pat nekaupiama informacija apie naudos gavėjus, kurie yra kitais būdais kontroliuojantys juridinį asmenį fiziniai asmenys bei kitomis teisėmis kontroliuojantys juridinį asmenį valdymo organų nariai ir vyresnieji vadovai.
Atsižvelgdami į išsakytą poreikį, planuojama palengvinti duomenų suvedimą ir sukurti galimybę automatiškai įkelti duomenis apie kitomis teisėmis kontroliuojančius juridinį asmenį fizinius asmenis: juridinio asmens vadovą, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininką ir narius iš Juridinių asmenų registro.
Atkreipiame dėmesį, kad net ir automatiškai perkelti duomenys apie naudos gavėjus iš kitų Registrų centro registrų ir informacinių sistemų, turi būti pasirašyti ir patvirtinti juridinio asmens vadovo, įgaliotinio ar kito įstatymais ar steigimo dokumentais nustatyto asmens JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
Pagal  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo  25 straipsnio 1 dalį visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti JADIS tvarkytojui (Registrų centrui) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.

Redaguota: 2022-02-09 08:13
Į viršų