Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

JADIS naudos gavėjų posistemyje asmens duomenys tvarkomi juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų tapatybės nustatymo ir apskaitos tikslais bei duomenų apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikimo tikslais.
Redaguota: 2022-03-30 13:28
Žymos:
Į viršų