Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokius duomenis apie naudos gavėjus Registrų centras jau kaupia? Ar jie yra įkeliami į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai?

JADIS dalyvių posistemyje yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų tiesioginius savininkus. Šie duomenys yra perkeliami į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginių savininkų duomenų Registrų centras nekaupia.
Registrų centro kituose registruose bei informacinėse sistemose taip pat nekaupiama informacija apie naudos gavėjus, kurie yra kitais būdais kontroliuojantys juridinį asmenį fiziniai asmenys bei kitomis teisėmis kontroliuojantys juridinį asmenį vyresnieji vadovai.
Atsižvelgdami į išsakytą poreikį, planuojame palengvinti duomenų suvedimą ir sukurti galimybę automatiškai įkelti duomenis apie kitomis teisėmis kontroliuojančius juridinį asmenį fizinius asmenis: juridinio asmens vadovą, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininką ir narius iš Juridinių asmenų registro.
Atkreipiame dėmesį, kad net ir automatiškai perkelti duomenys apie naudos gavėjus iš kitų Registrų centro registrų ir informacinių sistemų, turi būti pasirašyti ir patvirtinti juridinio asmens vadovo, įgaliotinio ar kito įstatymais ar steigimo dokumentais nustatyto asmens JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 1 dalį visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti JADIS tvarkytojui (Registrų centrui) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.

Redaguota: 2022-03-30 13:54
Žymos:
Į viršų