Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kada JADIS naudos gavėjų posistemis (JANGIS) bus sukurtas pilna apimti?

Pilna apimti JADIS naudos gavėjų posistemis (JANGIS) pradės veikti 2022 metų rugpjūčio 1 d. Toliau bus vykdomi vystymo darbai.
Atkreipiame dėmesį, kad duomenis apie naudos gavėjus jau gali teikti didžioji dalis juridinių asmenų. Kolektyvinio investavimo subjektai duomenis apie savo naudos gavėjus galės pateikti nuo 2022 m. liepos mėnesio.
Raginame suskubti kuo anksčiau pateikti naudos gavėjų sąrašus. Duomenų apie naudos gavėjus, reikalingų pateikti į  JADIS naudos gavėjų posistemį, surinkimas gali užtrukti, o nepateikus jų kuo greičiau, juridinis asmuo gali susidurti su paslaugų gavimo problemomis, pavyzdžiui, atliekant pavedimus banke.
Redaguota: 2022-05-09 07:10
Žymos:
Į viršų