Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar juridiniams asmenims, kurie neturi akcininkų, reikia pateikti naudos gavėjų sąrašą?

Pagal JADIS nuostatus visų teisinių formų juridiniai asmenys privalo pateikti naudos gavėjus į Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemį.
Redaguota: 2022-05-09 07:24
Žymos:
Į viršų