Verslo klientai

Ar Vedybų sutarčių registre registruojamos užsienio valstybėse sudarytos vedybų sutartys?

Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis gali būti įregistruota Vedybų sutarčių registre, jeigu vedybų ar sugyventinių sutartyje nurodytas bent vienos iš šią sutartį sudariusių šalių asmens kodas, suteiktas Gyventojų registro, kaip nustatyta Vedybų sutarčių registro nuostatų 67 punkte.

Vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, pageidaujantis įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį arba įrašyti sutarties pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, taip pat įrašyti duomenis apie tokios sutarties pabaigą, duomenis Vedybų sutarčių registrui gali pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį paštu ar elektroniniu būdu, naudodamasis Vedybų sutarčių registro paslauga „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“.
Redaguota: 2023-10-18 09:48
Žymos:
Į viršų