E-varžytinės, aukcionai

Kokia kainos didinimo tvarka, kainą didinant automatiniu būdu?

 Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, varžytinių dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
  • pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą;
  • didžiausią siūlomą kainą;
  • kainos didinimo intervalą, kuris negali būti mažesnis už šiuos teisės aktuose nustatytus intervalus:
  • 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų;
  • 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų;
  • 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų.
Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytinių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytinių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytinių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytinių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytinių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytinių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytinių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.
 
Redaguota: 2015-01-26 09:20
Į viršų