Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kur reikia atsiimti dokumentus, jei nuosavybės teisių įregistravimas užsakytas iš notaro biuro, patvirtinus sandorį? Per kiek laiko atliekamas šis registravimas?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau Nuostatai) 62 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą turi būti išnagrinėtas, sprendimas dėl jo priimtas ir duomenys į Registro duomenų bazę įrašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo padavimo arba asmens prašymu – skubos tvarka per vieną ar tris darbo dienas.

Kai asmuo prašymą įregistruoti daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus pateikia per notarą, pranešimą apie šio prašymo įregistravimo faktą, darbų atlikimo datą ir laiką, už atliktus darbus apskaičiuoto atlyginimo dydį arba atsisakymą šį prašymą įregistruoti teritorinis registratorius išsiunčia notarui, per kurį pateiktas asmens prašymas.

Prašymą pateikusio asmens pageidavimu teritorinio registratoriaus parengtą Registro išrašą ir persiųstą dokumentą (pažymą), patvirtinantį nekilnojamojo daikto ir (ar) daiktinės teisės, daiktinių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimo faktą, arba atsisakymą įrašyti duomenis Registre asmeniui išspausdina ir pateikia notaras, kaip nurodyta Nuostatų 75 punkte.
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, įregistravus nuosavybės teisę Nekilnojamojo turto registre, asmuo gali užsisakyti pats, pateikęs prašymą Registrų centrui. Dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo informaciją rasite šioje nuorodoje.
 

Redaguota: 2023-06-22 10:47
Į viršų