E-varžytinės, aukcionai

Kokie turėtų būti tolimesni fizinio asmens veiksmai laimėjus nekilnojamojo turto varžytines?

Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytinių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu. Varžytinių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją. Turto pardavimo iš varžytynių aktas, pasirašytas antstolio elektroniniu parašu ir užregistruotas šiame punkte nurodytoje informacinėje sistemoje, automatiniu būdu perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (Registrų centrui), kuris Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja juridinį faktą apie sudarytą turto pardavimo iš varžytinių aktą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą atlyginimą už juridinio fakto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro tvarkytojui apmoka varžytinių laimėtojas iki turto pardavimo iš varžytynių aktas bus perduotas Registro tvarkytojui.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytą varžytinėse, turi pateikti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Šiuo atveju – turto pardavimo iš varžytinių akto kopija.  
Prašymų padavimo tvarką, registravimo paslaugų terminus ir įkainius rasite nuorodoje.
 
Redaguota: 2016-03-22 11:59
Į viršų